Fietsen en wandelen Pijnacker Nootdorp

jan
1
vr
Fietsen door de natuur door vogelrijk gebied | 32,65 km @ Restaurant De Brede Hoek
jan 1 – dec 30 hele dag

fietsen door de natuurfietsen door de natuurFietsen door de natuur door vogelrijk gebied. Er zijn mooie stukken natuur te vinden in de Randstad. Deze fietsroute is een route met door de natuur en komt langs vogelrijke gebieden. Het startpunt is bij De Brede Hoek waar u kunt genieten van een heerlijke kop koffie en uitzicht over de weilanden. En niet zo maar een uitzicht, De Brede Hoek ligt aan de rand van in het Balijbos. Om van een fietstocht een echt belevenis te maken willen wij u helpen.

Een dag teambuilden met een fietsttocht door vogelrijkgebied.
Vanuit De Brede Hoek kunt u starten met een fantastische fietsroute. Wij verzorgen deze dag helemaal op maat. Wilt u samen met uw team deze dag helemaal naar uw wens inrichten dan komen wij graag met u in contact. Wij verzorgen niet alleen uw lunch of buffet, maar kunnen ook de fietsen regelen. Tevens kunnen wij dit natuurlijk verzorgen voor andere groepen, vanaf 10 personen. Voor bijvoorbeeld een familie-uitje kunt u ook bij ons terecht.
Fietsknooppunt 24 – 80 | Driemanspolder molens

De drie molens naast elkaar maken van de Driemanspolder een uniek plaatje. Maar de molens zijn niet identiek. Het gaat om een bovenmolen, middelmolen en ondermolen. Een poldermolen wordt ook wel watermolen genoemd. Een naam die nog al eens verwarring geeft, want het gaat om een windmolen die water van een lager niveau naar een hoger niveau verzet. Dit soort molens is meestal in bezit van een waterschap. Dit type molen komt vooral voor in Midden- en West-Nederland. Een logische plek, want in deze poldergebieden was het belangrijk om invloed uit te oefenen op het waterpijl.


Highlight | Driemanspolder molens

Er zijn een aantal soorten poldermolens:

 • de houten achtkante poldermolen waarvan de kap draait
 • de wipmolen en spinnenkop molen waarvan het bovenhuis draait
 • de weidemolen die zichzelf op de wind kan zetten

De Driemanspolder molens zijn achtkante poldermolens. Over deze Driemanspolder molens kun je meer lezen op wikipedia. En voor de echte liefhebber kun je alle details over de Driemanspolder molens lezen in de molen database.


Fietsknooppunt 81 | De Vliet – Leidschendammerhout

Bij fietsknooppunt 81 bent u vlak bij het Leidschendammerhout. Indien u deze fietsroute met uw kinderen maakt is dit een uitgelezen moment om ook even Leidschendammerhout in te lopen. Er is een speciaal laarzenpad en dit heet niet voor niets zo…… vergeet dus niet laarzen mee te nemen!!! Het pad is 3 kilometer en je gaat echt de natuur in. Het is zelfs mogelijk om een Schotse Hooglander tegen te komen. Rij met uw fiets langs de parkeerplaats het gebied in en parkeer de fiets ter hoogte van het infopaneel van Staatsbosbeheer. Daar start het laarzenpad.

Leuk voor familie-uitjes met kinderen | Het laarzenpad
Vergeet niet laarzen mee te nemen

Fietsknooppunt 81 – 95 | De Vlietlanden

Vlietland wordt in de volksmond ook wel ‘de Vlietlanden’ genoemd en is een recreatiegebied. Het gebied is ontstaan als gevolg van zand- en grindwinning tussen 1968 en 2001. Vlietland heeft een omvang van zo’n 300 ha waarvan het belangrijkste deel een diepe recreatieplas is van ongeveer 130 hectare. Het terrein bestaat uit vaarwaters, zwemplassen, bossen en beboste eilandjes, moerassen met riet en lisdodden. Ten oosten van recreatiegebied Vlietland bevindt zich Vogelplas Starrevaart. Een gebied rijk aan vogelsoorten. Voor de echte vogelliefhebbers is er een kalender seizoenen vogelsoorten.

Tip voor groepen van vogelliefhebbers | Uitkijktoren Vogelplas Starrevaart
Meenemen: verrekijker en, indien in uw bezit, vogelgids.

Fietsknooppunt 96 | Vogelplas Starrevaart

Het gebied rondom de Vogelplas is ontstaan als gevolg van zand- en grindwinning welke in 1968 werd gestart en in 2001 werd beëindigd. Voor de ontzanding lagen er polders met weilanden, zoals -van west naar oost- de Meeslouwerpolder, de Rietpolder, de Spekpolder en de Hofpolder. Tijdens de ontzanding ontstonden een afwisselend milieu en een bijzondere vogelrijkdom, die weer vrijwel verdwenen bij voltooiing van het recreatiegebied. Een nieuw toevluchtsoord voor het vogelleven vormt de aan Vlietland grenzende vogelplas Starrevaart.

De uitkijktoren bij de Kniplaan geeft een goed overzicht van het gebied. De schuilhut “De Vogelknip” maakt het mogelijk de vogelbevolking van nabij gade te slaan. Het gebied bestaat nog niet zo lang en is nog volop in ontwikkeling. 180 vogelsoorten bezoeken de plas en zijn – wat misschien nog belangrijker is – voor de liefhebber goed in het vizier te krijgen omdat er slikplaten in het water zijn, waar het krioelt van de steltlopers en andere watervogels. En indien u meer tijd hebt kunt u ook kijken naar een rondleiding met een speciale gids. Omdat het bekijken van vogelsoorten erg afhankelijk is van het seizoen is het handig ook even te kijken naar de vogelkalender.

Fietsknooppunt 31 – 32 | Buytenpark 

Het Buytenpark is ruim 100 hectare groot en valt te verdelen in een westelijk deel dat uit 60 hectare begrazingsgebied bestaat en een oostelijk deel dat uit 40 hectare parkgebied bestaat. Het westelijke deel is ontstaan doordat het na 1980 een puinstortplaats was. De puinheuvels werden afgedekt met grond en omgevormd tot natuurlijk ogende heuvels. Het oosterlijke deel is het oudste en werd aangelegd als wijkpark voor de aangrenzende wijk Buytenwegh. Door de puinheuvels laat het park nu een prachtig heuvelachtig gebied zien met houtwallen en natuurlijke oevers van waterpartijen. Bijzondere vlinders, vogels waaronder roofvogels en kleine zoogdieren als hermelijn en wezel vinden hier leefruimte. Naast deze kleine dieren zijn er Galloways (Schotse Runderen), Drentse heideschapen en Exmoorpony’s in het park om het park ‘woest’ te houden.

Een galloway is een hoornloos, meestal zwart behaard runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Galloways worden vaak in natuurgebieden ingezet als grote grazers. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn niet agressief. En ook de Exmoorpony is een dier wat vaak wordt uitgezet voor begrazing van natuurgebieden. Het is een ras van kleine en sobere pony’s, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Ze kenmerken zich door hun licht- of donkerbruine vacht met meelsnuit. Het Drents heideschaap is het oudste schapenras in West-Europa. Migranten brachten het in 4000 v.Chr. mee uit Frankrijk. Het Drents heideschaap werd vooral gehouden om zijn mest die onmisbaar was in de akkerbouw. De lange stugge wol is matig van kwaliteit en als vleesproducent is het dier ook niet erg geschikt. Met de uitvinding van kunstmest werden veel schaapskuddes overbodig. Tegenwoordig wordt het Drents heideschaap alleen nog gehouden om historische redenen en voor het begrazen van heidegebieden en duinen om deze in stand te houden.

Fietsknooppunt 41 – 43 | Zoetermeer

De huidige gemeente Zoetermeer is ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Zegwaart (kadastraal Zegwaard) en Zoetermeer op 1 mei 1935. Aan het eind van de jaren vijftig heerste er in Nederland ernstige woningnood. Het argument dat pas getrouwden moesten intrekken bij één van de ouders leidde tot grote sociale spanningen en één van de aanleidingen om de ‘Commissie Westen des Lands’ in te stellen. Deze commissie stelde voor om Wilsveen tot een satellietstad te maken. Hier was het gemeentebestuur Zoetermeer fel op tegen. Pas in 1962 kwam de doorslag en werd Zoetermeer aangewezen tot de groeikern van Den Haag.

Het winkelcentrum in het stadshart werd in 1981 op een unieke wijze opzet.

 • Op de begane grond magazijns, parkeren en een station.
 • Op de eerste verdieping de winkelstraat.
 • En boven de winkels woningen en kantoren.

Zo moest een compacte en verkeersvrije winkelstraat ontstaan, die toch goed bereikbaar was per auto en openbaar vervoer. De woningen moeten ervoor zorgen dat het centrum ook na winkelsluitingstijd levendig blijft.

Fietsknooppunt 1 – 2 – 3 | Hof van Delfland

De Brede Hoek is een onderdeel van het grote natuurgebied Hof van Delfland. Het regiopark ligt aan de rand van Hof van Delfland. Dit zijn zes recreatiegebieden tussen Delft en Zoetermeer, die met elkaar verbonden zijn.

Fietsknooppunt 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 60 | Pijnacker

De naam Pijnacker duikt voor het eerst op in een akte uit het jaar 1222. Het wordt vernoemd in een schenking van Graaf Willem I van Holland aan de kerk St. Marie in Rinsburg (Rijnsburg). Het gaat om renten uit bezittingen in onder meer Delf (Delft) en Pinacker (Pijnacker). Begin 1900 werd de plaatsnaam meestal met ck geschreven, een enkele maal echter ook wel met kk. Pas rond 1960 is de schrijfwijze met ck, mede op aandringen van het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker.

Dorpskerk Pijnacker

Waarschijnlijk is de ontwikkeling van Pijnacker begonnen rond de Dorpskerk in het oude dorp. Al in de 12e eeuw staan in het oude dorp een houten kerk en een toren. De toren heeft geen spits, is 15 meter hoog en dient waarschijnlijk als vluchtplaats voor het water en rondtrekkend geboefte. Rond 1500 komt het bovenste deel op de toren. In 1940 stort de toren in, als gevolg van een scheefstand van 1,32 meter. In het jaar 2000 werd de toren herbouwd. Op een speciale website over deze scheve toren kun je meer lezen.

De eerste bewoners van Pijnacker vestigen zich op de zogenoemde klei(kreek)-ruggen in een bosachtig moeras. Een Kreekrug (ook wel (getij-)inversierug) is een hoger gelegen zone in een voormalig wadgebied. Ze zijn gevormd door in geulen afgezet zand. Omdat het omringende veen door inklinken in volume is afgenomen zijn de voormalige kreken tegenwoordig duidelijk herkenbaar als reliëf in het polderlandschap.

Aanvankelijk speelt het leven in Pijnacker, dat waarschijnlijk ouder is dan Delft, zich hoofdzakelijk af rond het oude dorp. Nadat in de zestiende eeuw de Pijnackerse vaart (Delft-Pijnacker) is gegraven, komt Pijnacker ook langs ‘de laan’ wat meer tot ontwikkeling. Sterker nog, de Laanwijk overvleugelt het dorp. De bewoners van de Laanwijk zijn over het algemeen welgesteld. Door de jaren heen groeien de Laanwijk en het dorp steeds meer naar elkaar toe.

Molen van Van der Hoeven

De molen van Van der Hoeven is een polder molen uit 1861, ook wel grondzeiler genoemd. Een grondzeiler is een windmolen die vanaf de grond kan worden bediend. Door de gedrongen bouw scheren de draaiende wieken over het erf rondom de molen. Dit type molens werd gebouwd op locaties waar weinig windbelemmering was. Helaas is er van deze molen sinds 1918 niet meer overgebleven dan een afgezaagde romp.

Pijnacker heeft een behoorlijk aantal gebouwen die onder de monumenten vallen. Er is een leuk overzicht van deze rijksmonumenten op Wikipedia te vinden.

Een dag teambuilden met een fietsttocht door vogelrijkgebied.
Wij hopen dat u een heerlijke fietstocht hebt gehad. Indien uw met ons een buffet hebt afgesproken, heten wij u van harte welkom.

Fietsroute Pijnacker Nootdorp | Ontdek een mooi stuk natuur | 36,90 km @ Restaurant De Brede Hoek
jan 1 @ 10:00 – dec 30 @ 19:00

Fietsroute Pijnacker Nootdorp | Ervaar het mooiste stukje natuur in de randstad

fietsroute pijnacker nootdorpfietsroute pijnacker nootdorpEr zijn mooie stukken natuur te vinden in de Randstad. Een voorbeeld daarvan is de polder tussen Zoeterwoude Dorp, Voorschoten, Leidschendam, Nootdorp en Zoetermeer. Deze fietsroute is een route met sloten, kreken en mooie weilanden……… en niet te vergeten schitterende poldermolens. Het is een natuurgebied door mensenhanden gemaakt. Het startpunt is ons restaurant De Brede Hoek waar u kunt genieten van een heerlijke kop koffie en uitzicht over de weilanden. En niet zo maar een uitzicht, De Brede Hoek ligt aan de rand van in het Balijbos. Om van een fietstocht een echte belevenis te maken willen wij u helpen. Op route.nl kunt u de route printen. Het gaat om Fietsroute 115703 . Op de website van route.nl kunt u al een en ander lezen over alles wat u tegenkomt. Maar er valt veel meer te vertellen. De Brede Hoek wil u nog veel meer vertellen over deze bijzondere route.

Fietsten door waterrijk gebied
Start je fietstocht met een heerlijke kop koffie bij Restaurant De Brede Hoek en laat u informeren over deze fietsroute.

 

De Balij - Restaurant De Brede HoekFietsknooppunt 90 | De Balij

In de omschrijving van route.nl wordt gesproken over De Balij. Een jong natuurgebied tussen Pijnacker en Zoetermeer. Het is begin jaren ‘90 van de vorige eeuw aangelegd als onderdeel van de Randstadgroenstructuur. Er zijn bossen, plassen en een groot open weidegebied waar runderen en paarden grazen. In de bospercelen zijn enkele jaren geleden bomen omgezaagd die men heeft laten liggen. Dit zorgt voor een nieuw bodemleven met zwammen en paddenstoelen in de herfst. In het weidegebied en in de plassen kunnen veel vogels worden waargenomen. Het gebied is goed bereikbaar, er zijn veel wandel- en fietspaden en ook het weidegebied is, behalve in de broedtijd, vrij te betreden. Om ook kennis te maken met dit gebied moet je iets van de geplande route af gaan. Je bent er in 5 minuten op de fiets. Op de afbeelding zie je een kleine afbeelding hoe je moet fietsen.

Fietsknooppunt 43 – 44 – 45 – 46 – 1 – 2 – 3 | Hof van Delfland

De Brede Hoek is een onderdeel van het grote natuurgebied Hof van Delfland. Het regiopark ligt aan de rand van Hof van Delfland. Dit zijn zes recreatiegebieden tussen Delft en Zoetermeer, die met elkaar verbonden zijn. Fietsroute 115703 gaat door een deel van dit gebied waardoor u kunt genieten van de flora en de fauna.

Natuurtip | Bijzondere parken in de randstad

Fietsknooppunt 32 – 31 – 43 | Buytenpark 

Het Buytenpark is ruim 100 hectare groot en valt te verdelen in een westelijk deel dat uit 60 hectare begrazingsgebied bestaat en een oostelijk deel dat uit 40 hectare parkgebied bestaat. Het westelijke deel is ontstaan doordat het na 1980 een puinstortplaats was. De puinheuvels werden afgedekt met grond en omgevormd tot natuurlijk ogende heuvels. Het oosterlijk deel is het oudste en werd aangelegd als wijkpark voor de aangrenzende wijk Buytenwegh. Door de puinheuvels laat het park nu een prachtig heuvelachtig gebied zien met houtwallen en natuurlijke oevers van waterpartijen. Bijzondere vlinders, vogels waaronder roofvogels en kleine zoogdieren als hermelijn en wezel vinden hier leefruimte. Naast deze kleine dieren zijn er Galloways (Schotse Runderen), Drentse heideschapen en Exmoorpony’s in het park om het park ‘woest’ te houden.

Een galloway is een hoornloos, meestal zwart behaard runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Galloways worden vaak in natuurgebieden ingezet als grote grazers. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn niet agressief. En ook de Exmoorpony is een dier wat vaak wordt uitgezet voor begrazing van natuurgebieden. Het is een ras van kleine en sobere pony’s, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Ze kenmerken zich door hun lichte of donkerbruine vacht met meelsnuit. Het Drents heideschaap is het oudste schapenras in West-Europa. Migranten brachten het in 4000 v.Chr. mee uit Frankrijk. Het Drents heideschaap werd vooral gehouden om zijn mest die onmisbaar was in de akkerbouw. De lange stugge wol is matig van kwaliteit en als vleesproducent is het dier ook niet erg geschikt. Met de uitvinding van kunstmest werden veel schaapskuddes overbodig. Tegenwoordig wordt het Drents heideschaap alleen nog gehouden om historische redenen en voor het begrazen van heidegebieden en duinen om deze in stand te houden.

Fietsknooppunt 44 – 45 46 – 1 | Westerpark

Het Westerpark is 225 hectare en lag ooit in het Graafschap Holland. In de 14e eeuw kwam in ‘De Wilde Venen’ de turfwinning op gang. Hierdoor veranderde het landschap in grote plassen water met smalle strookjes land. In 1668 begon de drooglegging: molens maalden de Driemanspolder droog. De nieuwe grond werd door akkerbouw en veeteelt in gebruik genomen. Eind jaren zeventig is met de aanleg van het Westerpark gestart. Het park is één van de groene schakels die Midden Delfland met het Groene Hart verbindt.

Het park is rijk aan water en daarom ook bij uitstek geschikt voor inheemse bomen en struiken. Door het vele groen komen er in het Westerpark veel bijzondere soorten wilde planten, broedvogels, dagvlinders, libellen en vleermuizen voor. Het beheer van het park is gericht op de natuur waardoor in sommige delen van het park de natuut zijn gang mag gaan. Zo blijven in de bosgebieden en struwelen omgewaaide en omgetrokken bomen gewoon liggen. Gesnoeide takken worden op houtrillen gelegd, dit zijn prachtige schuilplaatsen voor vogels en kleine zoogdieren. De schitterende bloeiende graslanden worden beheerd als hooiland. Midden in het Westerpark grazen net als in het Buytenpark Drentse heideschapen. Het hart van het Westerpark is een groot eiland omgeven door water en is een ‘natuurstergebied’ bedoeld voor natuurrecreatie. En wat veel mensen misschien niet weten is dat deze waterpartijen één van de belangrijkste waterbuffers van Zoetermeer vormen. Door het vele riet wordt het water gezuiverd.

Fietsknooppunt 24 – 80 | Driemanspolder molens

De drie molens naast elkaar maken van de Driemanspolder molens is een uniek plaatje. Maar de molens zijn niet identiek. Het gaat om een bovenmolen, middelmolen en ondermolen. Een poldermolen wordt ook wel watermolen genoemd. Een naam die nog al eens verwarring geeft want het gaat om een windmolen die water van een lager niveau naar een hoger niveau verzet. Dit soort molens is meestal in bezit van een waterschap. Dit type molen komt vooral voor in Midden- en West-Nederland. Een logische plek, want in deze poldergebieden was het belangrijk om invloed uit te oefenen op het waterpijl.


Highlight | Driemanspolder molens

Er is een aantal soorten poldermolens:

 • de houten achtkante poldermolen waarvan de kap draait
 • de wipmolen en spinnenkop molen waarvan het bovenhuis draait
 • de weidemolen die zichzelf op de wind kan zetten

De Driemanspolder molens zijn achtkantige poldermolens. Over deze Driemanspolder molens kun je meer lezen op wikipedia. En voor de echte liefhebber kun je alle details over de Driemanspolder molens lezen in de molen database.


Fietsknooppunt 95 | De Vlietlanden

Vlietland wordt in de volksmond ook wel ‘de Vlietlanden’ genoemd en is een recreatiegebied. Het gebied is ontstaan als gevolg van zand- en grindwinning tussen 1968 en 2001. Vlietland heeft een omvang van zo’n 300 ha waarvan het belangrijkste deel een diepe recreatieplas is van ongeveer 130 hectare. Het terrein bestaat uit vaarwaters, zwemplassen, bossen en beboste eilandjes, moerassen met riet en lisdodden. Ten oosten van recreatiegebied Vlietland bevindt zich Vogelplas Starrevaart. Een gebied rijk aan vogelsoorten. Voor de echte vogel liefhebbers is er een kalender seizoenen vogelsoorten.

Geschiedenis | Westeinderplassen

Fietsknooppunt 51 – 84 | Westeinderplassen

Na de Vlietlanden kom je in het gebied van de Westeinderplassen. Een gebied dat behoort tot een uitgestrekt veen- en plassengebied. Dit gebied wordt ook wel ‘de Poel’ genoemd. De Plas is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Turf gedroogd veen als brandstof gebruikt. Hierdoor ontstonden ontzettend veel meren: de Oosteinderpoel, Schinkelpoel, Stommeer, Hornmeer, Legmeer en de Haarlemmermeer. Op de Haarlemmermeer na waren al die meren ontstaan door afgravingen. Maar door de vervening ontstond grondgebrek en veel van deze veenplassen moesten daardoor in de 17e eeuw worden drooggelegd. Maar gelukkig is niet alles verdwenen waardoor er in, op en rond de Westeinderplassen een schat is aan flora en fauna van vissen, vogels en (zeldzame) planten.

In de Westeinderplassen zwemt onder andere snoek, paling en de niet te vergeten de zeldzame Europese meerval. De meerval valt in Nederland sinds 1973 onder de Natuurbeschermingswet en werd in 2002 opgenomen in de nieuwe Flora- en faunawet. Hierdoor mag er niet op worden gevist of worden uitgezet. Vang je toch een Meerval dan moet je deze direct weer terugzetten.

In de plassen bevinden zich een heleboel eilandjes, de meeste zijn particulier bezit. Op een aantal worden van oudsher nog steeds aardbeien en seringen gekweekt. De bijzondere samenstelling van de grond op de eilanden en de aanwezigheid van water maken de akkers op de Westeinderplassen geschikt voor de teelt van de Syringa (sering) en Viburnum (sneeuwbal). En als je weet dat 95% van de wereldproductie aan seringen afkomstig is van de akkers op het bovenland van Aalsmeer dan begrijp je hoe belangrijk deze eilanden zijn.

Maar verreweg de meeste eilandjes worden gebruikt voor recreatie. Vroeger plaatsten mensen op de eilanden zomerhuisje maar dat is tegenwoordig verboden. Er mag alleen dagrecreatie plaatsvinden.

Fietsten door waterrijk gebied
Wij hopen dat u een heerlijke fietstocht hebt gehad en nodigen u uit om bij ons te komen eten. Bekijk op onze website het menu.
Happen en Trappen | Rondje Delft fietsen | Fietsroute 48 km @ Restaurant De Brede Hoek
jan 1 @ 10:00 – dec 30 @ 20:00

Rondje Delft fietsen (48 km)

Happen en Trappen | Culinaire fietstocht rond DelftHappen en Trappen | Culinaire fietstocht rond DelftU hebt bij Happen en Trappen gereserveerd voor een culinaire fietsroute en gaat in Delft en omgeving fietsen. De Brede Hoek verzorgt uw dessert, maar voor het dessert maakt u nog kennis met De Balij (beter bekend als het Balijbos). De Balij is één van de twee bossen van de boswachterij. De Balij en Bieslandse Bo liggen tussen de steden Zoetermeer en Delft en de dorpen Pijnacker en Nootdorp.

Culinaire fietstocht
Hebt u nog niet gereserveerd website Happen en Trappen en reserveer voor deze unieke culinaire fietstocht

De Balij als natuurbos

De Balij is een tachtig hectare jong natuurgebied tussen Pijnacker en Zoetermeer. Het is begin jaren ‘90 van de vorige eeuw aangelegd als onderdeel van de Randstadgroenstructuur. Er zijn bossen, plassen en een groot open weidegebied waar runderen en paarden grazen. Dit deel van de Balij moet zich in de komende jaren tot een echt ‘natuurbos’ ontwikkelen. En dat is bijzonder, want een natuurbos is een zeer gevarieerd soortenrijk en vooral zelfregulerend bos; een bos waarbij men uitgaat van kringloopprocessen. De Balij wordt daarom maar voor een deel aangeplant met inheemse boomsoorten, waarna de natuur het mag overnemen. Om dit te bevorderen zijn er enkele jaren geleden bomen omgezaagd die men heeft laten liggen. Deze omgezaagde bomen moeten gaan zorgen voor nieuw bodemleven, zoals zwammen en paddenstoelen.

Gallowayrunderen of Schotse Hooglanders in de Balij

Galloway-runderen De Balij

Maar let niet alleen op de beplanting, want in dit gebied grazen ook Gallowayrunderen. Het is een runderras wat geen hoorn heeft en komen oorspronkelijk uit Schotland. Deze runderen worden vaak in natuurgebieden neergezet omdat het grote grazers zijn, weinig zorg nodig hebben en niet agressief zijn. Het is een kortbenig rund met een lang en golvend ruig haarkleed, waardoor het ‘s winters buiten kan blijven grazen en zelfs strenge kou kan overleven.

Wel heeft staatsbosbeheer eind vorig jaar bekendgemaakt dat zij de 26 Galloway-runderen willen vervangen door zes Schotse Hooglanders. De reden hiervoor is dat de Schotse Hooglanders rustiger zijn en makkelijker te vangen. De Schotse Hooglanders komen uit het Leidschendammerhout. Deze kudde van Staatsbosbeheer is zo groot geworden, dat een aantal van die dieren weg moet. Zes koeien krijgen dus een nieuw thuis in De Balij. In het begin kunnen de vrouwtjes Schotse Hooglanders even rustig wennen aan hun nieuwe omgeving. In de loop van het jaar zet Staatsbosbeheer een stier bij de zes koeien, zodat de kudde langzaam kan groeien.

De soorten bomen en struiken in de Balij

In de toekomst moet De Balij een nog meer afwisselend bosbeeld gaan bieden. Er zijn in de laatste jaren veel boom- en struiksoorten aangeplant, zoals beuk, zomer- en wintereik, hazelaar, es, els, meidoorn, sleedoorn, braam, gelderse roos, bittere wilg en aalbes. De start van deze aanplant was de Floriade van 1992. De bedoeling is dat er uiteindelijk zo’n vijftien verschillende bostypen zullen zijn. Oorspronkelijk hebben in dit gebied altijd beuken en eiken gestaan.

Het Floriadebos, het oudste deel van de Balij

Het Floriadebos is het oudste deel van het bos en is ongeveer 30 jaar oud. Langzaam maar zeker begint er al een echte bosbodem te ontstaan met zelfs varens en orchideeën. Het is gebouwd in de tijd van de Floriade en heeft een typisch driehoekige vorm. Een waterpartij is aangelegd om het Floriadebos visueel met de Delftse Hout te verbinden en heeft een zichtas in de richting van de Nieuwe Kerk in Delft.

Molen fietsroute rondom Nootdorp | 32,09 KM @ Restaurant De Brede Hoek
jan 1 @ 10:00 – dec 30 @ 20:00

Molen fietsroute | Ontdek met deze fietstocht de omgeving van Nootdorp en de vele molens

molen fietsroute Nootdorpmolen fietsroute NootdorpDeze route kenmerkt zich door de vele molens die je onderweg zult tegenkomen. Bij de start van de fietsroute kom je de Windlust tegen waarna u uw fietsroute vervolgt en bij de meest bekende drie molens komt, Driemanspolder molens. En in Leidschendam staat de Salamander. Het startpunt is ons restaurant De Brede Hoek waar u kunt genieten van een heerlijke kop koffie en uitzicht over de weilanden. En niet zo maar een uitzicht, De Brede Hoek ligt aan de rand van in het Balijbos. Om van een fietstocht een echt belevenis te maken willen wij u helpen. Op route.nl kunt u de route printen. Het gaat om Fietsroute 233329 . Op de website van route.nl kunt u al een en ander lezen over alles wat u tegenkomt. Maar er valt veel meer te vertellen. De Brede Hoek wil u nog veel meer vertellen over deze bijzondere route.

Fietsten naar verschillende molens rondom Nootdorp
Start je fietstocht met een heerlijke kop koffie bij Restaurant De Brede Hoek en laat u informeren over deze fietsroute.

 

Fietsknooppunt 90 | De Balij

In de omschrijving van route.nl wordt gesproken over De Balij. Een jong natuurgebied tussen Pijnacker en Zoetermeer. Het is begin jaren ‘90 van de vorige eeuw aangelegd als onderdeel van de Randstadgroenstructuur. Er zijn bossen, plassen en een groot open weidegebied waar runderen en paarden grazen. In de bospercelen zijn enkele jaren geleden bomen omgezaagd die men heeft laten liggen. Dit zorgt voor een nieuw bodemleven met zwammen en paddenstoelen in de herfst. In het weidegebied en in de plassen kunnen veel vogels worden waargenomen. Het gebied is goed bereikbaar, er zijn veel wandel- en fietspaden en ook het weidegebied is, behalve in de broedtijd, vrij te betreden. Om ook kennis te maken met dit gebied moet je iets van de geplande route af gaan. Je bent er in 5 minuten op de fiets. Op de afbeelding zie je een kleine afbeelding hoe je moet fietsen.

Fietsknooppunt 22 | Nootdorp

Nootdorp bestaat al vanaf 1281 en werd toen Noitdorper wech genoemd, wat veilige weg betekent. Een logische naam want Nootdorp wat een veengebied en dit was de veilige weg door dit veenlandschap heen. In 1303 werd de naam ingekort tot Noetdorp. Omdat er tot ongeveer 1700 geen officiële schrijfwijze bestond werd Nootdorp op verschillende wijzen geschreven: Noitdorp, Noetdorpe, Noittorpe, Notdorp.


Tip | Korenmolen Windlust in Nootdorp

Wat u zeker even moet bekijken is molen Windlust. Een molen die oorspronkelijk in 1781 in Delft heeft gestaan, maar in 1885 naar Nootdorp werd verplaatst. De molen is om die reden helemaal ontmanteld en weer helemaal opnieuw opgebouwd. Maar niet alleen werd de molen verplaatst, de molen kreeg ook een hele andere functie. In Delft was het een run-, snuif- en volmolen, maar in Nootdorp was er veel mee behoefte aan een korenmolen.


Fietsknooppunt 23 – 24 – 80 | Driemanspolder molens

De drie molens naast elkaar maken van de Driemanspolder uniek plaatje. Maar de molens zijn niet identiek. Het gaat om een bovenmolen, middelmolen en ondermolen. Een poldermolen wordt ook wel watermolen genoemd. Een naam die nog al eens verwarring geeft want het gaat om een windmolen die water van een lager niveau naar een hoger niveau verzet. Dit soort molens is meestal in bezit van een waterschap. Dit type molen komt vooral voor in Midden- en West-Nederland. Een logische plek, want in deze poldergebieden was het belangrijk om invloed uit te oefenen op het waterpijl.


Highlight | Driemanspolder molens

Er is een aantal soorten poldermolens:

 • de houten achtkante poldermolen waarvan de kap draait
 • de wipmolen en spinnenkop molen waarvan het bovenhuis draait
 • de weidemolen die zichzelf op de wind kan zetten

De Driemanspolder molens zijn achtkantige poldermolens. Over deze Driemanspolder molens kun je meer lezen op wikipedia. En de echte liefhebbers kunnen alle details over de Driemanspolder molens lezen in de molen database.


Fietsknooppunt 81 | Leidschendam

De gemeente Leidschendam is ontstaan in 1938 tussen de gemeenten Veur, Stompwijk met de buurtschap Wilsveen. Tot 1 januari 2002 vormde het een zelfstandige gemeente, maar inmiddels is Leidschendam met Voorburg samengegaan.

Leidschendam ligt aan de Vliet en is ontstaan door de bouw van een landscheidingsdijk en de daarbijbehorende dam, dam in de Vliet of in oud Nederlands “De Lytsche Dam” genoemd. Het werd gebouwd omdat men wateroverlast wilde voorkomen in Delfland. Maar deze dam zorgde voor veel economische bedrijvigheid en daardoor ontstond Leidschendam. Door deze economische bedrijvigheid werd ook houtzaagmolen De Salamander gebouwd.


Tip | Houtzaagmolen De Salamander

De Salamander is een houtzaagmolen in Leidschendam. De molen is in 1777 gebouwd als vervanger voor een uitgebrande voorganger uit de zeventiende eeuw. Hij is tot 1953 in bedrijf geweest. In 1985 was deze molen een bouwval en werd gedemonteerd en opgeslagen. In 1989 kreeg de molen een nieuw locatie en werd weer helemaal opgebouwd. Sinds 25 oktober 1995 is de molen weer in bedrijf, op vrijwillige basis. Naast de molen bevindt zich het zogenaamde balkengat in het water, waar de boomstammen liggen te wateren voordat ze gezaagd worden.


Fietsknooppunt 94 – 95 | De Vlietlanden

Vlietland wordt in de volksmond ook wel ‘de Vlietlanden’ genoemd en is een recreatiegebied. Het gebied is ontstaan als gevolg van zand- en grindwinning tussen 1968 en 2001. Vlietland heeft een omvang van zo’n 300 ha waarvan het belangrijkste deel een diepe recreatieplas is van ongeveer 130 hectare. Het terrein bestaat uit vaarwaters, zwemplassen, bossen en beboste eilandjes, moerassen met riet en lisdodden. Ten oosten van recreatiegebied Vlietland bevindt zich Vogelplas Starrevaart. Een gebied rijk aan vogelsoorten. Voor de echte vogel liefhebbers is er een kalender seizoenen vogelsoorten.

Fietsknooppunt 98 – 99 | Stompwijk

Stompwijk is een dorp, onderdeel van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Stompwijk is een echt polderdorp, gelegen tussen uitgestrekte polders waaronder de Zoetermeerse Meerpolder. Door de aanwezigheid van de tot 1965 door binnenschippers gebruikte Stompwijkse Vaart wordt het dorp gekenmerkt door zeer vele draai- en ophaalbruggetjes langs de vaart.

Natuurtip | Bijzondere parken in de randstad

Fietsknooppunt 32 | Buytenpark 

Het Buytenpark is ruim 100 hectare groot en valt te verdelen in een westelijk deel dat uit 60 hectare begrazingsgebied bestaat en een oostelijk deel dat uit 40 hectare parkgebied bestaat. Het westelijke deel is ontstaan doordat het na 1980 een puinstortplaats was. De puinheuvels werden afgedekt met grond en omgevormd tot natuurlijk ogende heuvels. Het oosterlijk deel is het oudste en werd aangelegd als wijkpark voor de aangrenzende wijk Buytenwegh. Door de puinheuvels laat het park nu een prachtig heuvelachtig gebied zien met houtwallen en natuurlijke oevers van waterpartijen. Bijzondere vlinders, vogels waaronder roofvogels en kleine zoogdieren als hermelijn en wezel vinden hier leefruimte. Naast deze kleine dieren zijn er Galloways (Schotse Runderen), Drentse heideschapen en Exmoorpony’s in het park om het park ‘woest’ te houden.

Een galloway is een hoornloos, meestal zwart behaard runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Galloways worden vaak in natuurgebieden ingezet als grote grazers. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn niet agressief. En ook de Exmoorpony is een dier dat vaak wordt uitgezet voor begrazing van natuurgebieden. Het een ras van kleine en sobere pony’s, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Ze kenmerken zich door hun lichte of donkerbruine vacht met meelsnuit. Het Drents heideschaap is het oudste schapenras in West-Europa. Migranten brachten het in 4000 v.Chr. mee uit Frankrijk. Het Drents heideschaap werd vooral gehouden om zijn mest die onmisbaar was in de akkerbouw. De lange stugge wol is matig van kwaliteit en als vleesproducent is het dier ook niet erg geschikt. Met de uitvinding van kunstmest werden veel schaapskuddes overbodig. Tegenwoordig wordt het Drents heideschaap alleen nog gehouden om historische redenen en voor het begrazen van heidegebieden en duinen om deze in stand te houden.

Fietsknooppunt 46 | Westerpark

Het Westerpark is 225 hectare en lag ooit in het Graafschap Holland. In de 14e eeuw kwam in ‘De Wilde Venen’ de turfwinning op gang. Hierdoor veranderde het landschap in grote plassen water met smalle strookjes land. In 1668 begon de drooglegging: molens maalden de Driemanspolder droog. De nieuwe grond werd door akkerbouw en veeteelt ingebruikgenomen. Eind jaren zeventig is met de aanleg van het Westerpark gestart. Het park is één van de groene schakels die Midden Delfland met het Groene Hart verbindt.

Het park is rijk aan water en daarom ook bij uitstek geschikt voor inheemse bomen en struiken. Door het vele groen komen er in het Westerpark veel bijzondere soorten wilde planten, broedvogels, dagvlinders, libellen en vleermuizen voor. Het beheer van het park is gericht op de natuur waardoor in sommige delen van het park de natuur zijn gang mag gaan. Zo blijven in de bosgebieden en struwelen omgewaaide en omgetrokken bomen gewoon liggen. Gesnoeide takken worden op houtrillen gelegd, dit zijn prachtige schuilplaatsen voor vogels en kleine zoogdieren. De schitterende bloeiende graslanden worden beheerd als hooiland. Midden in het Westerpark grazen net als in het Buytenpark Drentse heideschapen. Het hart van het Westerpark is een groot eiland omgeven door water en is een ‘natuurstergebied’ bedoeld voor natuurrecreatie. En wat veel mensen misschien niet weten is dat deze waterpartijen één van de belangrijkste waterbuffers van Zoetermeer vormen. Door het vele riet wordt het water gezuiverd.

Fietsknooppunt 1 – 2 – 3 | Hof van Delfland

De Brede Hoek is een onderdeel van het grote natuurgebied Hof van Delfland. Het regiopark ligt aan de rand van Hof van Delfland. Dit zijn zes recreatiegebieden tussen Delft en Zoetermeer, die met elkaar verbonden zijn. Fietsroute 233329 gaat door een deel van dit gebied waardoor u kunt genieten van de flora en de fauna.

Fietsten naar verschillende molens rondom Nootdorp
Wij hopen dat u een heerlijke fietstocht hebt gehad en nodigen u uit om bij ons te komen eten. Bekijk op onze website het menu.
Wandelen naar het Balijbos | 11 minuten (ideaal met kinderen) @ Restaurant De Brede Hoek
jan 1 @ 10:00 – dec 30 @ 20:00

Wandelen Balijbos | Vanuit De Brede Hoek is het wandelen naar De Balij maar een klein stukje. U mag gebruikmaken van ons parkeerterrein en onder het genot van een kop koffie geven wij u graag wat meer informatie over De Balij.

Wandelen naar De Balij
Start uw wandeling met de kinderen met een heerlijke kop koffie bij Restaurant De Brede Hoek en laat u informeren over alles wat u in De Balij kunt zien.

 

De Balij - Restaurant De Brede HoekDe Balij als natuurbos

De Balij is één van de twee bossen van de boswachterij. De Balij en Bieslandse Bos liggen tussen de steden Zoetermeer en Delft en de dorpen Pijnacker en Nootdorp. De Balij is een tachtig hectare jong natuurgebied tussen Pijnacker en Zoetermeer. Het is begin jaren ‘90 van de vorige eeuw aangelegd als onderdeel van de Randstadgroenstructuur. Er zijn bossen, plassen en een groot open weidegebied waar runderen en paarden grazen. Dit deel van de Balij moet zich in de komende jaren tot een echt ‘natuurbos’ ontwikkelen. En dat is bijzonder, want een natuurbos is een zeer gevarieerd, soortenrijk en vooral zelfregulerend. Een bos waarbij men uitgaat van kringloopprocessen. De Balij wordt daarom maar voor een deel aangeplant met inheemse boomsoorten, waarna de natuur het mag overnemen. Om dit te bevorderen zijn er enkele jaren geleden bomen omgezaagd die men heeft laten liggen. Deze omgezaagde bomen moeten gaan zorgen voor nieuw bodemleven, zoals zwammen en paddenstoelen.

Gallowayrunderen of Schotse Hooglanders in de Balij

Galloway-runderen De Balij

Maar let niet alleen op de beplanting, want in dit gebied grazen ook Gallowayrunderen. Het is een runderras dat geen hoorns heeft en komen oorspronkelijk uit Schotland. Deze runderen worden vaak in natuurgebieden neergezet omdat het grote grazers zijn, weinig zorg nodig hebben en niet agressief zijn. Het is een kortbenig rund met een lang en golvend ruig haarkleed, waardoor het ‘s winters buiten kan blijven grazen en zelfs strenge kou kan overleven.

Wel heeft staatsbosbeheer eind vorig jaar bekendgemaakt dat zij de 26 Galloway-runderen willen vervangen door zes Schotse Hooglanders. De reden hiervoor is dat de Schotse Hooglanders rustiger zijn en makkelijker te vangen. De Schotse Hooglanders komen uit het Leidschendammerhout. Deze kudde van Staatsbosbeheer is zo groot geworden, dat een aantal van die dieren weg moet. Zes koeien krijgen dus een nieuw thuis in De Balij. In het begin kunnen de vrouwtjes Schotse Hooglanders even rustig wennen aan hun nieuwe omgeving. In de loop van het jaar zet Staatsbosbeheer een stier bij de zes koeien, zodat de kudde langzaam kan groeien.

De soorten bomen en struiken in de Balij

In de toekomst moet De Balij een nog meer afwisselend bosbeeld gaan bieden. Er zijn in de laatste jaren veel boom- en struiksoorten aangeplant, zoals beuk, zomer- en wintereik, hazelaar, es, els, meidoorn, sleedoorn, braam, gelderse roos, bittere wilg en aalbes. De start van deze aanplant was de Floriade van 1992. De bedoeling is dat er uiteindelijk zo’n vijftien verschillende bostypen zullen zijn. Oorspronkelijk hebben in dit gebied altijd beuken en eiken gestaan.

De natuur in met uw kinderen
Wij hopen dat u een heerlijke wandeling hebt gehad met uw kinderen door De Balij en nodigen u uit om een hapje te komen eten. Natuurlijk hebben wij speciaal voor de kinderen een kindermenu.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.